Политика за приватност

Ве молиме внимателно прочитајте ја оваа Политика за приватност пред да ја користите нашата веб-страница. Со пристап и користење на нашата веб-страна, вие потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и се согласувате да бидете обврзани со условите и одредбите наведени во оваа Политика за приватност.

1. Сопственост

Оваа веб-страна е во сопственост на 3Дизајн Центар ДООЛ Брвеница со регистарски број 7492626 и ДДВ број 4037021502826. Сите права во врска со оваа веб-страна припаѓаат на 3Дизајн Центар.

2. Заштита на лични податоци

Со купување на нашата веб-страна, потврдувате дека сте ја прочитале и разбрале Политиката за заштита на лични податоци на 3Дизајн Центар ДООЕЛ.

Оваа политика се однесува исклучиво на оваа веб-страна. Сите лични информации што ги давате додека купувате на нашата веб-страна ќе се користат исклучиво за целта за која се дадени (плаќање, испорака, поплаки итн.).

Финансиските информации не се чуваат. Дополнителните информации што ги давате на веб-страницата се исклучиво за внатрешни цели (координација во производството на бараните артикли, односи со клиентите итн.) и нема да бидат споделени со никој друг.

3Дизајн Центар ДООЕЛ нема пристап до трансакциски финансиски податоци (број на сметка, кредитна картичка и сл.). Со нив се постапува преку одобрена банка за да се добие договорената купопродажна цена. За да ги обезбеди податоците на клиентот, овластената банка воспостави систем за онлајн плаќање на лице место. За време на трансакциите, 3Дизајн Центар добива само информации за успешно плаќање.

3. Правила за онлајн продажба

Сите информации на оваа веб-страна, вклучувајќи ги цените, спецификациите, достапноста на производот и други детали, се дадени исклучиво за информативни цели.

Додека правиме постојани напори за подобрување на точноста и валидноста на прикажаните информации, може да се појават грешки. Затоа, ние не гарантираме за комплетноста, точноста, соодветноста за одредена употреба или достапноста на производите и/или услугите понудени на веб-страницата, или информациите поврзани со нив. Секое потпирање на прикажаните информации е на ваш сопствен ризик.

Во никој случај 3Дизајн Центар ДООЕЛ не може да биде одговорна за какви било загуби настанати како резултат на информациите дадени на оваа веб-страна.

3Дизајн Центар ДООЕЛ се оградува од секаква одговорност за какви било штети настанати како последица на посетата на оваа страница.

Сите информации за производот или други информации на веб-страницата се изведени од јавните податоци на 3Дизајн Центар ДООЕЛ. Сепак, таквите информации не треба да се толкуваат како гаранции или одговорности на истата.

3Дизајн Центар ДООЕЛ го задржува правото да прави промени на кој било дел од оваа страница без најава, како и да прекине одредени делови или целата страница во секое време.

3Дизајн Центар има право да ги измени условите за користење на својата веб-страница во секое време и без најава.

4. Нарачки и испорака

Прилагодувањето на цената нема да се применува за веќе прифатени нарачки, без оглед на последователните промени во продажната цена.

Пред да изврши плаќање, клиентот може да го откаже или измени купувањето во секое време.

На адресата на е-пошта на купувачот ќе биде испратена потврда по поставувањето на нарачката.

Нарачката се смета за финализирана и договорената временска рамка за производство/испорака започнува откако ќе се прими плаќањето.

3Дизајн Центар го задржува правото да го одложи производството/испораката на бараните артикли до 2 работни дена од крајниот датум наведен на потврдата за купување.

Доколку датумот на производство/испорака паѓа во викенд или празник, рокот ќе се продолжи до следниот работен ден.

Доколку 3Дизајн Центар доцни повеќе од 2 работни дена со производство или испорака, клиентот има право да го откаже купувањето.

Клиентот може да избере да ги подигне производите и во продавницата на 3Дизајн Центар на Маршал Тито бр. 10, 1216 Брвеница, Северна Македонија.

Доколку Купувачот избере дополнителна услуга – испорака – за креираните артикли, тие ќе бидат доставени на адресата за испорака наведена при купувањето.

Нарачаните артикли се доставуваат во границите на Република Македонија.

mk_MK