Телефон: +389 71 720 808

Mail: info@3designcenter.mk

Локација: Marshal Tito - No 10, 1216 Brvenica, North Macedonia

ПОДДРЖАНО ОД:

Агенција за вработување на РС Македонија


УНОПС Скопје

АГОРА Центар за промоција на цивилни

Фонд за иновации и технолошки развој